top of page

דברים שכדאי לדעת כשבונים בית בפעם הראשונה- 02 // ניקוזים

נושא נוסף וחשוב שדורש התייחסות תכנונית - ניקוזים - הוצאת מים משטח הבית והשטחים הסובבים אותו. במערכת גשמים חזקה, תכנית הניקוז של הבית עומדת למבחן, וכדאי שמערכת הניקוז שלנו תהיה מוכנה לאתגר...כלל אצבע למניעת רטיבות הוא שעל כל מי הגשמים להיות מורחקים 4 מטר מקירות הבית, במידה ונקפיד על כך, לא נסבול מרטיבויות בקיר.

איטום, טוב ככל שיהיה, לא יכול לעצור מים שלא מנוקזים בצורה מושלמת, כל שלולית בסוף מצליחה לחדור את שכבות האיטום. טעות נפוצה היא לחכות לסוף תהליך הבניה ואז לנסות להמציא פתרונות ו/או להעמיס את כל בעיות הניקוז על הגנן.

חשוב לתכנן מראש לאן להוביל את המים שיירדו מהגג או מהמרזב בזמן גשם חזק. אסור ע.פ חוק לחבר מרזב למערכת הביוב ולכן חובה להוביל את המים רחוק ככל שניתן מיסודות הבית, ובכך לצמצם למינימום את התזוזות של המבנה בעונות גשומות או יבשות בצורה קיצונית.

חשוב לציין- האדמה זזה ואנחנו לא מנסים להילחם בזה! מה שכן ניתן לעשות זה לצמצם למינימום את התזוזות האלו ובכך להימנע מסדקים שבהמשך יגרמו לרטיבויות. נעשה זאת באמצעות תכנית פשוטה ושרטוטי ייצור (שופ דרווינג) לפרטים בתכנית, שיבוצעו ע"י יועץ קרקע מוסמך.

ואת כל זה נבצע בזמן שתכניות הבניה שלנו נמצאות בטיפול הרשויות וכך לא נבזבז זמן יקר. זה מה שאנחנו עושים אצלנו ב"בונים לחיים".

יובל אברהם וליאת מולר - אנחנו בונים לחיים.Comments


bottom of page